Charakter specjalny pojazdu, który decyduje o zwolnieniu go z podatku od środków transportowych, nie może wynikać tylko z dowodu rejestracyjnego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku orzekł, że organy podatkowe, które chcą sprawdzić, czy pojazd faktycznie spełnia przesłanki do zwolnienia go z podatku od środków transportowych, powinny przeprowadzić postępowanie dowodowe. Muszą zbadać, czy samochód spełnia przesłanki określone w art. 2 pkt 36 prawa o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem za pojazd specjalny uważa się pojazd samochodowy lub przyczepę przeznaczone do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia. W pojeździe tym mogą być przewożone osoby i rzeczy związane z wykonywaniem tej funkcji. Sąd podkreślił, że organy podatkowe nie mogą przyjąć, iż charakter specjalny pojazdu wynika jedynie z dowodu rejestracyjnego. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. akt I SA/Gd 204/11