Dotychczasowa, zerowa stawka VAT na książki zostanie utrzymana do końca kwietnia 2011 r. Ale tylko w przypadku wydawnictw, które zostaną wydrukowane i przekazane do dystrybucji jeszcze w tym roku - proponuje MF w opublikowanym w czwartek projekcie rozporządzenia.

Czekająca na podpis prezydenta ustawa okołobudżetowa przewiduje m.in. podwyżkę z 22 proc. do 23 proc. podstawowej stawki VAT, która ma nastąpić 1 stycznia 2011 r. Do końca grudnia 2013 r. będą obowiązywać trzy nowe stawki VAT: 5, 8 i 23 proc. Wprowadzona zostanie 5-proc. stawka na żywność, książki i czasopisma specjalistyczne.

Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra finansów, do końca kwietnia 2011 r. ma obowiązywać zerowa stawka na książki. Z kolei do końca lutego można będzie stosować zerową stawkę na czasopisma specjalistyczne, a do końca stycznia - 7 proc. stawkę dla pozostałych wydawnictw np. gazet czy magazynów.

"Ulgi" nie będą dotyczyć wszystkich wydawnictw

Reklama

"Ulgi" nie będą jednak dotyczyć wszystkich wydawnictw. Księgarnia, która po 1 stycznia 2011 r. będzie chciała opodatkować książki obecną stawką VAT, powinna posiadać dokumenty potwierdzające, że książki te zostały przekazane do dystrybucji przed dniem zmiany stawki podatku. W przypadku gazet i czasopism potrzebne będzie zaświadczenie, że rozpoczęcie wydawania danego numeru do dystrybucji nastąpiło przed 1 stycznia 2011 r.

"Wprowadzenie ww. przepisów przejściowych jest zasadne z uwagi na fakt, że obowiązek podatkowy w przypadku dostawy tych towarów powstaje na szczególnych zasadach. Ponadto, dla książek i czasopism specjalistycznych następuje stosunkowo wysoka podwyżka stawki VAT (o 5 pkt proc.)" - zauważa resort finansów w uzasadnieniu do projektu.

"Propozycja ministerstwa finansów to dobra wiadomość"

Zdaniem starszego menedżera z firmy doradczej Deloitte Przemysława Skorupy, propozycja ministerstwa finansów to dobra wiadomość dla księgarzy i kolporterów.

"Zarówno jedni i drudzy będą mieli więcej czasu na dostosowanie się do nowych przepisów i zmiany stawek VAT. Spowodowałaby ona problemy związane z opodatkowaniem książek, które trafiły do dystrybucji przed podwyżką. Nie będzie też konieczne ich "przemetkowanie", albo zmiana cen, które są często nadrukowane na książkach" - powiedział PAP Skorupa. Zaznaczył, że podobna sytuacja dotyczyłaby prasy i czasopism, wydawanych jeszcze w tym roku, ale sprzedawanych po 1 stycznia 2011 r.