Przepisy przejściowe umożliwiły stosowanie obniżonej do 0 proc. stawki VAT do 30 kwietnia 2011 r. dla dostaw książek drukowanych.
Od 1 stycznia 2011 r. w ustawie o VAT zawarta została regulacja, zgodnie z którą od dostaw książek drukowanych oraz wydawanych na dyskach, taśmach i innych nośnikach, oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN, została objęta 5-proc. stawką VAT. Nową stawkę VAT na książki, korzystające do tej pory z 0-proc. stawki VAT, wprowadziła ustawa z 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. nr 238, poz. 1578). Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 19479) wypowiedziało się w sprawie zminimalizowania skutków przejściowych związanych z wprowadzeniem podwyżki stawki VAT dla dostawy książek.
W rozporządzeniu w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług zostały zawarte przepisy umożliwiające stosowanie obniżonej do wysokości 0 proc. stawki VAT w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 kwietnia 2011 r. dla dostaw książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) – z wyłączeniem map i ulotek – oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN.
Zdaniem resortu przepisy przewidziane na okres przejściowy uwzględniają specyfikę sprzedaży książek oraz zasady regulujące obowiązek podatkowy z tego tytułu. Pozwolą uniknąć zwrotów i strat zarówno po stronie księgarzy, jak i samych czytelników oraz umożliwią dostosowanie się branży księgarskiej do nowych regulacji prawnych w tym zakresie. W opinii MF postulowane przez środowisko księgarzy rozwiązanie, które zmierzało do dopisania do stanów inwentaryzacyjnych 6 proc. VAT naliczonego, pozostawało w sprzeczności z zasadami rządzącymi tym podatkiem.
Wprowadzenie 5-proc. stawki VAT na książki było skutkiem wygaśnięcia derogacji zawartej w traktacie akcesyjnym z 2004 r., przedłużonej w grudniu 2007 r. na dalsze trzy lata, tj. do 31 grudnia 2010 r., dotyczącej możliwości stosowania 0-proc. stawki VAT do dostaw książek.
Stawka 5-proc. jest najniższą możliwą do zastosowania stawką VAT w świetle przepisów Dyrektywy 2006/ 112/WE.