Pożyczka udzielona przez firmę pracownikowi nie powinna podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych.
Podatkiem od czynności cywilnoprawnych są objęte niektóre umowy, m.in. umowa pożyczki. Jak wskazuje Małgorzata Pastuszek, asystent podatkowy w Taxplan, niektóre z pożyczek podlegają zwolnieniu z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), np. pożyczki udzielane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, pożyczki do 5 tys. zł.
– Jednocześnie PCC nie podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem VAT lub jest z niego zwolniona – przypomina Małgorzata Pastuszek.