Otrzymanie lub udzielenie pożyczki wiąże się z konsekwencjami podatkowymi. Niekiedy będą one objęte podatkiem od towarów i usług, podatkiem od czynności cywilnoprawnych lub podatkiem dochodowym

Czy zwolnienie z VAT wyłącza PCC

Podatnik świadczy usługi pośrednictwa finansowego, zwolnione z podatku od towarów i usług. Czy zwolnienie z VAT jednocześnie zwolni z rozliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC)?

Czy lombard jest zwolniony z VAT

Lombard udziela pożyczek pod zastaw rzeczy używanych. Pożyczkobiorca za przechowanie tych rzeczy ponosi opłatę ustaloną w umowie pożyczki. Czy opłata za przechowanie rzeczy będących zastawem pożyczki jest zwolniona z VAT?

Czy kredyt na studia będzie kosztem

Od 2010 roku podatnik prowadzi biuro rachunkowe na podstawie certyfikatu Ministerstwa Finansów. W 2006 roku podjął studia o specjalności rachunkowość i finanse, aby spełnić drugi warunek do uzyskania certyfikatu księgowego. W celu spłaty zadłużenia związanego z zapłatą czesnego za studia zaciągnął pożyczki oraz kredyt, z tytułu których spłaca odsetki. Czy te wydatki można ująć w kosztach firmy?

Czy finansowanie dłużnika to pożyczka

Na wniosek faktoranta bank może wydłużyć dłużnikowi termin zapłaty faktury na podstawie trójstronnego porozumienia. Wynagrodzenie (tzn. odsetki za okres dodatkowego finansowania oraz za okres tolerowanego opóźnienia, jak również kwota prowizji przygotowawczej) wynikające z porozumienia ciąży wyłącznie na dłużniku. Bank wystawia z tego tytułu faktury tylko na dłużnika. Czy taka usługa powinna być traktowana jak pożyczka?

Czy zagraniczna pożyczka jest z PIT

Spółka, która jest czynnym podatkiem VAT, zamierza zaciągnąć oprocentowane pożyczki od spółki niebędącej jej udziałowcem z siedzibą we Francji. Miejscem zawierania umów pożyczek będzie Polska lub terytorium poza Polską. Środki pieniężne będące przedmiotem pożyczek w dniu zawarcia umów będą znajdowały się poza terytorium Polski. Czy w takiej sytuacji wystąpi obowiązek zapłaty PCC w Polsce?
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na powyższe pytania. Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak trzeba opodatkować pożyczki.