Zwolnieniem z VAT nie są objęte dostawy towarów i świadczenie usług wykonywane na rzecz zakładów opieki zdrowotnej.
Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 20205/11) wyjaśniło wątpliwości dotyczące opodatkowania dostawy lekarstw i sprzętu medycznego na rzecz zakładów opieki zdrowotnej. W ocenie MF z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) wynika, że od 1 stycznia 2011 r. zwolnieniu z VAT podlegają usługi w zakresie opieki medycznej oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, świadczone wyłącznie przez zakłady opieki zdrowotnej. Zatem dostawy lekarstw oraz sprzętu medycznego realizowane na rzecz zakładów opieki zdrowotnej są opodatkowane VAT według zasad ogólnych.
Resort poinformował, że dostawy towarów związanych z ochroną zdrowia, wymienionych w poz. 79 – 106 załącznika nr 3 do ustawy, są od 1 stycznia 2011 r. opodatkowane 8-proc. stawką VAT. Obniżoną stawkę stosuje się również do dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu produktów leczniczych.