Książki drukowane od początku maja są opodatkowane 5-proc. stawką VAT. Tylko do końca kwietnia możliwe było stosowanie 0-proc. podatku od towarów i usług.
Okres przejściowy dla stosowania preferencyjnej stawki VAT przez cztery miesiące 2011 roku miał zastosowanie dla dostawy i wewnątrzwspólnotowego nabycia książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) – z wyłączeniem map i ulotek – oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN oraz importu drukowanych książek. Stawkę VAT w wysokości 0 proc. do 30 kwietnia mogli stosować: drukarnie, wydawcy, hurtownie, księgarnie.
Od 1 maja książki są już opodatkowane stawką VAT w wysokości 5 proc. Warto przypomnieć, że od 2011 roku 5-proc. stawkę VAT trzeba płacić także od elektronicznych książek oznaczonych symbolami ISBN. Publikacje pobrane z internetu podlegają natomiast 23-proc. podatkowi.
Z takim sposobem opodatkowania nie zgadzają się Izba Wydawców Prasy, Polska Izba Książki i Polskie Towarzystwo Wydawców Książek. Organizacje te przesłały do premiera Donalda Tuska pismo, w którym proszą, aby Polska w okresie rozpoczynającej się od l lipca prezydencji w Unii Europejskij podjęła inicjatywę na rzecz rozwoju czytelnictwa.
W związku z tym, że państwa członkowskie UE są zobowiązane do złożenia do końca maja 2011 roku opinii w sprawie zagadnień opublikowanych w Zielonej Księdze w sprawie VAT, wydawcy zwrócili się do premiera o przyjęcie i poparcie stanowiska objęcia działalności prasowej i książkowej jednolitą zerową lub silnie zredukowaną stawką VAT dla drukowanych i elektronicznych wydawnictw prasy i książki.