Podatnik, który sprzedaje wyprodukowane przez siebie wyroby mączne: pierogi, krokiety, naleśniki, kopytka, łazanki, może stosować stawkę VAT w wysokości 5 proc.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu zajął się sprawą opodatkowania VAT wyrobów mącznych produkowanych i sprzedawanych przez podatnika. Wśród nich są: pierogi, krokiety, naleśniki, kopytka, łazanki.
Według poznańskiej izby z uwagi na wygaśnięcie derogacji dotyczącej możliwości stosowania przez Polskę stawek obniżonych VAT (7 proc., 3 proc.) zapisanej w traktacie akcesyjnym z 2004 roku i przedłużonej w grudniu 2007 r. na dalsze trzy lata, tj. do 31 grudnia 2010 r., od stycznia 2011 r. stawki VAT na m.in. nieprzetworzoną żywność muszą wynosić co najmniej 5 proc. – co wynika z przepisów Unii Europejskiej.
W związku z tym ustawodawca polski wprowadził nową stawkę podatku w wysokości 5 proc. W myśl art. 41 ust. 2a ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), dla towarów, wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5 proc.
W poz. 26 załącznika nr 10 do ustawy, zawierającego wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku 5-proc., wymienione zostały towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 10.73.11.0, tj. makarony, pierogi, kluski i podobne wyroby mączne.
Jednak wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych z podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik. Zatem z uwagi na fakt, że załącznik nr 10 do ustawy o VAT przewiduje dla towarów sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 10.73.11.0 stawkę niższą (5 proc.) niż stawka przewidziana w załączniku nr 3 do ustawy (8 proc.), w analizowanej sprawie zastosowanie znajdzie stawka podatku w wysokości 5 proc.
W konsekwencji podatnik do sprzedaży wyprodukowanych przez siebie wyrobów mącznych: pierogów, krokietów, naleśników, kopytek oraz łazanek, które zaklasyfikował do PKWiU 10.73.11.0 prawidłowo przyjął stawkę podatku w wysokości 5 proc.
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 21 kwietnia 2011 r. (nr ILPP4/443-63/11-3/ISN).