Izba Skarbowa w Poznaniu zajęła się opodatkowaniem VAT sprzedaży posiłków przez stołówkę szkolną.

Według poznańskiej izby, umożliwienie uczniom wyżywienia w szkole jest realizacją zadań szkoły, do jakich została powołana, tj. wychowawczej i opiekuńczej, która wchodzi w zakres usługi.

Ze zwolnienia z VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) korzysta sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej, jednak tylko na rzecz uczniów tej szkoły, gdyż tylko ich obejmuje opiekuńcza funkcja szkoły. Personel szkoły ma natomiast zapewnić prawidłową realizację tych zadań, a zatem wydawanie posiłków kadrze nie może korzystać ze zwolnienia.

Sprzedaż posiłków pracownikom szkoły oraz młodzieży spoza szkoły, przebywającej na obozach i zgrupowaniach, jest opodatkowana 8-proc. stawką podatku, pod warunkiem, że sprzedaż ta sklasyfikowana jest w grupowaniu PKWiU ex 56, według PKWiU 2008.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 5 maja 2011 r. (nr ILPP2/443-244/11-5/MN).