Od 1 stycznia 2013 r. w ustawie o VAT zaczną obowiązywać regulacje dotyczące uproszczonych faktur VAT.
Znowelizowana w 2010 roku Dyrektywa VAT (2006/ 112/WE) przewiduje możliwość wystawiania faktur uproszczonych, gdy kwota faktury nie przekracza 100 euro.
Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 21599/11) poinformowało, że jeszcze w tym roku zostaną podjęte prace mające na celu wprowadzenie do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy dotyczących faktur uproszczonych, tak aby mogły zacząć obowiązywać (z odpowiednio długim vacatio legis) od 1 stycznia 2013 r.