W piątek prezydent podpisał kolejną obszerną nowelizację ustawy z 11 marca 2004 r. o VAT (Dz.U. nr 54, poz. 536 z późn. zm.). Większość jej przepisów zacznie obowiązywać już 1 kwietnia, po stosunkowo krótkim vacatio legis. Dlatego już teraz warto się przyjrzeć najważniejszym zmianom, jakie przynosi nowelizacja.
Uchwalona 18 marca 2011 r. nowelizacja ustawy o VAT oraz ustawy – Prawo o miarach objęła swoim zakresem wiele różnorodnych kwestii, które mają zarówno charakter doprecyzowujący obecnie obowiązujące przepisy, jak i zmieniają zasady, na jakich dokonywane jest rozliczenie VAT. Wśród tych zmian znalazły się takie kwestie, jak:
● dostosowanie przepisów do zmian w prawie celnym,