W Sejmie trwają prace nad kolejną zmianą ustawy o VAT. Projekt Komisji Przyjazne Państwo, który czeka na drugie czytanie w Sejmie, zakłada, że podatnicy świadczący usługi taksówek, gastronomiczne i parkowania nie będą mieć obowiązku wystawiania faktur VAT, o ile zaewidencjonują obrót za pomocą kasy rejestrującej (chyba że nabywca zażąda faktury).

Jak wskazuje Przemysław Dybała, doradca podatkowy w Mazars Audyt, biuro w Krakowie, zasada ta ma dotyczyć również usług świadczonych na rzecz podatników VAT. Pojawia się pytanie o zgodność planowanych zmian z przepisami wspólnotowymi.

– Znowelizowana w 2010 roku Dyrektywa 112 przewiduje możliwość wystawiania faktur uproszczonych w przypadku, gdy kwota faktury nie przekracza 100 euro – wyjaśnia Przemysław Dybała.

Po konsultacji z Komitetem VAT możliwe będzie nawet wystawianie faktur uproszczonych przekraczających ten limit. Nasz rozmówca podkreśla jednak, że faktura uproszczona jest w dalszym ciągu fakturą VAT, zasadniczo dającą nabywcy prawo do odliczenia VAT na niej wykazanego.

– Celem znowelizowanych przepisów dyrektywy jest jedynie ograniczenie formalności związanych z wystawianiem faktur – mówi Przemysław Dybała.

Państwa członkowskie do 1 stycznia 2013 r. mają czas na dostosowanie przepisów krajowych do znowelizowanej dyrektywy VAT.

Tymczasem – jak podkreśla ekspert – polski ustawodawca nie planuje wprowadzić uproszczeń związanych z fakturowaniem, lecz zamierza zastąpić (w określonym zakresie) faktury VAT paragonami fiskalnymi.

– Ta z pozoru tylko formalna różnica może mieć zasadnicze znaczenie dla podatników VAT nabywających takie usługi, gdyż podatnicy otrzymujący paragony zamiast faktur, nie będą mieć prawa do odliczenia wynikającego z nich podatku – stwierdza Przemysław Dybała.

Zdaniem naszego rozmówcy taki skutek nie jest zgodny z celem zmian wprowadzonych w dyrektywie. Podatnicy, rezygnując z żądania otrzymania faktury VAT, powinni być zatem świadomi wynikających z tego konsekwencji.