Od początku 2011 roku obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących. Utrata prawa do zwolnienia dotyczy m.in. lekarzy weterynarii.
Od 1 maja 2011 r. podatnicy, którzy zgodnie z wcześniejszym rozporządzeniem (z 23 grudnia 2009 r.) byli objęci zwolnieniem z posiadania kas fiskalnych, zostali zobowiązani do ich zakupu i stosowania.
Utrata prawa do zwolnienia dotyczy m.in. lekarzy weterynarii. Wcześniejsze rozporządzenie zwalniało usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej – odwołując się przy tym do poprzednio obowiązującej klasyfikacji PKWiU, zgodnie z którą w usługach w zakresie ochrony zdrowia znajdowały się również usługi weterynaryjne. Nowe rozporządzenie odwołuje się już do klasyfikacji PKWiU (z 2008 r.), w której usługi weterynaryjne zakwalifikowane zostały do sekcji usługi profesjonalne, naukowe i techniczne. Ponadto usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej również nie korzystają już ze zwolnienia. Z brzmienia nowego rozporządzenia wynika, że zwolnienia te obowiązywały do 30 kwietnia 2011 r. Jednocześnie rozporządzenie wskazuje nowy katalog zwolnień – wśród nich nie przewiduje jednak zwolnienia dla lekarzy weterynarii.