Lekarze mogą prowadzić działalność indywidualnie lub w ramach spółki. Spółka, decydując się na grupową praktykę, jest podatnikiem VAT. Przy limitach do stosowania kas fiskalnych w spółce trzeba sumować obroty lekarzy.
Od 1 maja w kilku tysiącach gabinetów lekarskich stoją kasy fiskalne. Lekarze ewidencjonują w nich każdą sprzedaż. Trzeba jednak pamiętać, że lekarze mogą prowadzić swoją praktykę zarówno indywidualnie, jak i w formie spółki cywilnej lub partnerskiej.
W tym drugim przypadku podatnikiem VAT jest spółka, a nie jej wspólnicy. Dlatego lekarze muszą sumować wysokość obrotów, po przekroczeniu których trzeba stosować kasę fiskalną. Oznacza to, że szybciej będą musieli ewidencjonować sprzedaż niż w przypadku praktyki samodzielnej.