Likwidacja opłaty skarbowej od złożenia pełnomocnictwa oraz potwierdzenia zarejestrowania podatnika VAT to nowe przedwyborcze propozycje PJN.
Przedsiębiorcy za potwierdzenie rejestracji jako podatnik VAT czynny lub zwolniony uiszczają opłatę skarbową w wysokości 170 zł. Klub PJN złożył do marszałka Sejmu projekt ustawy, który zakłada jej likwidację. Jak wskazuje Karolina Gierszewska, doradca podatkowy, zastępca dyrektora departamentu podatków pośrednich ECDDP, celem zmiany jest ułatwienie rozpoczynania działalności gospodarczej przez obniżenie kosztów związanych z procesem rejestracji jako podatnika VAT.
– Jest to likwidacja bariery kosztowej, która może wpłynąć pozytywnie na decyzje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – mówi Karolina Gierszewska.