Właściciel mieszkania, który ponosi wydatki na remont przed oddaniem go w najem, zachowuje prawo do zwrotu VAT za materiały budowlane.
Podatnik, który ponosi wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku z remontem własnego lokum, może wnioskować w urzędzie skarbowym o częściowy zwrot wydatków z tego tytułu. W praktyce często jest tak, że remont przeprowadza właściciel mieszkania, jednak nie wykorzystuje go na własne potrzeby mieszkaniowe, lecz wynajmuje. Powstaje pytanie, czy w takim wypadku może ubiegać się o zwrot.
Agata Broniszewska, ekspert z KPMG, biuro w Katowicach, wyjaśnia, że stosownie do art. 2 pkt 1 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. z 2005 r. nr 177, poz. 1468 z późn. zm.) pod pojęciem budynku mieszkalnego rozumie się budynek lub jego część, służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Zatem jeżeli budynek mieszkalny jest zakupiony w celach zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, stanowi to przesłankę do zwrotu części wydatków poniesionych na remont tego lokalu.