Właściciel mieszkania, który ponosi wydatki na remont przed oddaniem go w najem, zachowuje prawo do zwrotu VAT za materiały budowlane.
Podatnik, który ponosi wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku z remontem własnego lokum, może wnioskować w urzędzie skarbowym o częściowy zwrot wydatków z tego tytułu. W praktyce często jest tak, że remont przeprowadza właściciel mieszkania, jednak nie wykorzystuje go na własne potrzeby mieszkaniowe, lecz wynajmuje. Powstaje pytanie, czy w takim wypadku może ubiegać się o zwrot.
Agata Broniszewska, ekspert z KPMG, biuro w Katowicach, wyjaśnia, że stosownie do art. 2 pkt 1 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. z 2005 r. nr 177, poz. 1468 z późn. zm.) pod pojęciem budynku mieszkalnego rozumie się budynek lub jego część, służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Zatem jeżeli budynek mieszkalny jest zakupiony w celach zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, stanowi to przesłankę do zwrotu części wydatków poniesionych na remont tego lokalu.
Oddanie mieszkania w najem, biorąc pod uwagę orzecznictwo sądów w tym zakresie, nie spełnia przesłanki zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych – podkreśla Agata Broniszewska.
Nasza rozmówczyni wskazuje, że zgodnie ze stanowiskiem NSA prezentowanym w wyroku z 10 lutego 1995 r. (sygn. akt III SA 1243/94) potrzeby mieszkaniowe zaspokaja budynek, który ma być miejscem zamieszkania danej osoby. Nie jest to jakikolwiek budynek mieszkalny, np. budowany dla osób trzecich.
– Właściciel nie traci jednak prawa do ubiegania się o zwrot części wydatków na materiały budowlane dokonanych przed podpisaniem umowy najmu, gdy budynek pierwotnie został kupiony na potrzeby mieszkaniowe nabywcy, a następnie został wynajęty – stwierdza Agata Broniszewska.
Potwierdził to dyrektor IS w Warszawie w interpretacji z 30 listopada 2009 r. (nr. IPPB2/415-587/09-2/AK). Organ podatkowy uznał, że znaczenie w tej kwestii ma to, że nieruchomość została zakupiona w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.
3979 zł wynosi cena 1 mkw. która jest podstawą obliczenia zwrotu VAT w II kwartale 2011 roku