Jeżeli dostawa odpadów miała miejsce pod koniec czerwca, to dostawca na fakturze wystawianej w lipcu ma obowiązek wykazać VAT.
Obowiązująca od 1 lipca ustawa o VAT nakazuje rozliczanie tego podatku przedsiębiorcom nabywającym niektóre odpady, m.in. zużyte akumulatory, odpady szklane, plastikowe czy gumowe. Jest to wyjątek od zasady ogólnej, zgodnie z którą VAT rozlicza sprzedawca. Podatnicy mają jednak wątpliwości, jak rozliczyć transakcje, gdy wydanie towaru nastąpiło pod koniec czerwca, a faktura wystawiana jest w lipcu, czyli już po zmianie przepisów. Nie jest jasne, czy dostawca ma obowiązek wykazać na fakturze 23-proc. VAT, czy podatek rozliczy nabywca. Iwona Kaczanowska, doradca podatkowy, starszy konsultant w MDDP, przyznaje, że nowelizacja ustawy o VAT z 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. nr 134, poz. 780) nie zawiera przepisów przejściowych regulujących zasady rozliczania dostaw surowców wtórnych zrealizowanych w czerwcu, ale do których obowiązek podatkowy powstaje w momencie wystawienia faktury, tj. w lipcu 2011 r. Nasza rozmówczyni podkreśla, że w tym przypadku nie mogą też mieć zastosowania przepisy przejściowe dotyczące samonaliczania VAT przez nabywców złomu, które obowiązywały na przełomie marca i kwietnia 2011 r. W konsekwencji należy odnieść się do art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do końca czerwca 2011 r.
– Na podstawie tego przepisu podatnikiem z tytułu nabycia surowców wtórnych innych niż złom zrealizowanych do końca czerwca 2011 r. nie może być nabywca towarów – podkreśla ekspert z MDDP.