Pracownik przedsiębiorcy sprzedał towar klientowi, sprzedaż tę zarejestrował na kasie fiskalnej, ale nie wydał klientowi paragonu. Czy za ten czyn odpowiada przedsiębiorca i jaka kara mu za to grozi?

Z przepisów ustawy o VAT wprost wynika, iż w przypadku dokonywania sprzedaży na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego podatnik VAT jest zobowiązany dokumentować tą sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej. W ramach ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej kolejnym obowiązkiem podatnika VAT jest wydawanie paragonu fiskalnego kupującemu dokumentującego fakt dokonania sprzedaży. Taki obowiązek dotyczy każdej sprzedaży na rzecz osoby fizycznej i nie jest uzależniony od innych przesłanek, np. żądania kupującego.

W omawianym stanie faktycznym podatnik prawidłowo zaewidencjonował obrót za pomocą kasy rejestrującej. W konsekwencji nie wystąpiło zaniżenie zobowiązania podatkowego na gruncie ustawy o VAT. Podatnik nie ponosi więc odpowiedzialności wynikającej z ustawy podatkowej w tym zakresie. Kolejnym obowiązkiem podatnika jest jednak także wydanie paragonu z kasy fiskalnej kupującemu. Tego obowiązku podatnik, choć powinien, nie wykonał.