Urzędy kontroli skarbowej sprawdziły szkoły nauki jazdy. W wyniku korekt po kontroli do budżetu trafi prawie 5 mln zł z podatku dochodowego.
Pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze po przeprowadzeniu kontroli pilotażowych wiedzieli, że jeżdżące szkoły nie wykazują wszystkich przychodów ze sprzedaży kursów nauki jazdy. W rezultacie tych ustaleń Ministerstwo Finansów zleciło przeprowadzenie kontroli wytypowanych podmiotów z tej branży.
Statystyki z kontroli w szkołach jazdy / DGP
– Kontrole wszczęły urzędy kontroli skarbowej w całym kraju, a Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze zajął się koordynacją tych działań – wyjaśnia nam Anna Baran z tego urzędu.
Urzędy wytypowały do kontroli w pierwszej kolejności tych podatników, którzy wykazali najniższe przychody w stosunku do liczby przeprowadzonych kursów nauki jazdy. W ramach kontroli koordynowanej łącznie zbadano rozliczenia 108 szkół nauki jazdy, z czego w 106 ustalono, że ich właściciele zaniżali wartość deklarowanych i płaconych podatków.
– Stanowi to 98 proc. skontrolowanych podmiotów, co świadczy o tym, że typowanie do kontroli było trafne, a skala nieprawidłowości w tej branży była niespotykana w dotychczasowych doświadczeniach kontroli skarbowej – ocenia Anna Baran.
Najczęściej ujawnianą nieprawidłowością było niewykazywanie wszystkich przychodów ze sprzedaży kursów, co umożliwiało oszczędzanie na podatkach. Wartość zaniżonych przychodów wyniosła około 17,5 mln zł, a zobowiązanie podatkowe zaniżono 8-krotnie.
– W żadnej kontroli nie stwierdzono przypadku nieewidencjonowania sprzedaży udokumentowanej fakturą, co wskazuje, że w przypadku pobierania faktur przez usługobiorców rozliczenia podatników były rzetelne – dodaje Anna Baran.
Prawie wszyscy podatnicy (99 na 106 zaniżających podatek) skorzystali z prawa do dobrowolnego skorygowania złożonych zeznań i opłacili podatek. Uniknęli jednocześnie kar wynikających z kodeksu karnego skarbowego.
– Skutkiem kontroli było podwyższenie wartości należnego podatku przez właścicieli szkół nauki jazdy o kwotę 4,6 mln zł ujętą w korektach deklaracji i wydanie decyzji na 0,5 mln zł – mówi Anna Baran.
W związku z ujawnioną nagminnością zaniżania podatku przez szkoły nauki jazdy kontrole tej branży mają być kontynuowane.