Osoba, która zakłada firmę i zamierza odliczyć VAT od zakupów, powinna zarejestrować się w urzędzie skarbowym przed rozpoczęciem działalności.

Najpóźniej przed dniem pierwszej sprzedaży towarów lub wykonaniem usługi, które są opodatkowane VAT, należy złożyć w urzędzie skarbowym druk VAT-R. Powinni o tym pamiętać przedsiębiorcy, którzy zamierzają uruchomić firmę po sezonie wakacyjnym, na przykład z początkiem września (nie dotyczy to podatników wznawiających działalność po zawieszeniu). Złożenie w terminie tego formularza daje bowiem prawo do odliczenia podatku od zakupów zgodnie z przepisami ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

– Podatnik, który będzie dokonywał czynności opodatkowanych VAT z np. 1 września, powinien złożyć zgłoszenie rejestracyjne w najbliższym dniu pracy urzędu poprzedzającym ten dzień – mówi Marek Sikorski, młodszy konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych.