Zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R nie trzeba składać, jeśli przewidywana wartość sprzedaży nie przekroczy kwoty 150 tys. zł.
Podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności opodatkowanych VAT w trakcie roku podatkowego jest zwolniony z obowiązku rozliczeń, gdy przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy – w proporcji do okresu prowadzonej działalności – kwoty 150 tys. zł (zwolnienie podmiotowe).
– Oznacza to, że zwolnienie z uwagi na nieprzekroczenie progu obrotów jest zasadą u podatnika VAT rozpoczynającego działalność – mówi Tomasz Bełdyga, radca prawny, dyrektor w KPMG.
Podatnik nie składa wówczas formularza rejestracyjnego, chyba że chce dobrowolnie zarejestrować się jako podatnik VAT zwolniony. Jeśli jednak podatnik utraci prawo do zwolnienia z VAT w ciągu roku – ze względu na przekroczenie progu obrotów – to złożenie formularza VAT-R jest obowiązkowe i to przed dniem, w którym utraci to prawo.
– Oczywiście, jeśli podatnik nie złoży formularza na czas, nie zmienia to faktu, że i tak od dnia utraty zwolnienia musi zacząć opodatkowywać wykonywane przez siebie czynności – podkreśla Tomasz Bełdyga.
Podatnik – mimo nieprzekroczenia progu obrotów – może ze zwolnienia z VAT zrezygnować dobrowolnie, przed dniem wykonania pierwszej opodatkowanej czynności.
– Złożenie rezygnacji następuje poprzez złożenie wypełnionego właściwie formularza VAT-R – mówi Tomasz Bełdyga.
Niezłożenie tego druku powoduje, że przedsiębiorca będzie w dalszym ciągu traktowany przez organy podatkowe jak podatnik zwolniony podmiotowo z VAT, co w konsekwencji może rodzić problem z odliczeniem podatku naliczonego.