Pośrednik transportujący towary na terytorium Polski może opodatkować tę usługę 0-proc. VAT.
Polski importer zamówił towary z Chin i ustalił warunki dostawy drogą morską do Hamburga jako CIF (klauzula, która reguluje warunki przewozu towaru, opłaty i ubezpieczenia, tj. cena towaru zawiera całość kosztów przewozowych). Dostawca zapłacił za transport i ubezpieczenie towaru z Chin do Hamburga.
Koszt transportu z Hamburga do Polski, gdzie nastąpi ostateczna odprawa celna, leżą już w gestii polskiego importera, który wynajął polskiego przewoźnika, otrzymując od niego fakturę VAT za usługę. Koszt transportu na trasie Hamburg – terytorium Polski nie będzie miał wpływu na kwotę potencjalnych należności celnych. Jednak zwiększy podstawę opodatkowania VAT z tytułu importu towarów.
– Do wartości celnej importowanego towaru wlicza się jedynie koszty transportu poniesione do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium UE, a więc do portu w Hamburgu – tłumaczy Andrzej Milczarczyk, menedżer w PwC.
Na podstawie jednak art. 29 ust. 15 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054) do podstawy opodatkowania towarów importowanych na terytorium kraju należy wliczyć m.in. koszty transportu, które zostały poniesione do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium Polski. Za takie miejsce uważa się miejsce wymienione w dokumencie przewozowym (np. dokumencie CMR) lub innym dokumencie, na podstawie którego towary są importowane.
– Polski importer w zgłoszeniu celnym powinien więc wskazać koszty transportu towarów na trasie: Hamburg – pierwsze miejsce przeznaczenia w Polsce, do podstawy opodatkowania VAT – wyjaśnia Sylwester Witalis, starszy konsultant w PwC.
Dodatkowo przewoźnik, który transportował towary z Hamburga do Polski, może być zobowiązany do wystawienia faktury VAT za wyświadczoną usługę transportu. Sylwester Witalis wyjaśnia, że jeśli przewoźnik będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że koszt realizowanego transportu został ujęty przez importera w podstawie opodatkowania VAT, wystawi fakturę z 0-proc. stawką VAT. Podstawą do takiego działania będą przepisy art. 83 ust. 1 pkt 20 ustawy o VAT.