Wydatki na używanie auta niewprowadzonego do ewidencji są kosztem uzyskania przychodów.
Wydatki z tytułu używania samochodu osobowego, niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych, w tym także stanowiącego własność przedsiębiorcy stanowią koszty uzyskania przychodów tylko do wysokości limitu tzw. kilometrówki. Dotyczy to również samochodu zastępczego otrzymanego od ubezpieczyciela np. z tytułu OC sprawcy.
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów poniesionych wydatków z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu.