Zwolnieniu z VAT podlegają tylko świadczenia, które mają bezpośrednio na celu diagnozę, opiekę lub terapię.
Podatnik, który posiada odpowiednie wykształcenie (technik fizjoterapii) prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług fizjoterapeutycznych, według PKD 86.90.A. Usługi te wykonuje na rzecz klubu sportowego i polegają one na ochronie i profilaktyce zdrowia sportowców, zabiegach masażu leczniczego i fizykoterapii, rehabilitacji pourazowej. W złożonym wniosku o interpretację chciał się dowiedzieć czy będzie zwolniony z VAT.
Według IS w Poznaniu zawód fizjoterapeuty został wymieniony na równi z innymi zawodami medycznymi.
Zwolnieniu z VAT podlegają tylko świadczenia, które mają bezpośrednio na celu diagnozę, opiekę lub terapię. W przypadku jedynie hipotetycznego związku świadczenia ze wskazanymi celami zwolnienie nie przysługuje. Usługi fizykoterapii polegają na ochronie i profilaktyce zdrowia sportowców, zabiegach masażu leczniczego i fizykoterapii, rehabilitacji pourazowej. Zatem służą profilaktyce, ratowaniu, zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia konkretnych pacjentów.
Zatem usługi fizjoterapeutyczne korzystają od 1 stycznia 2011 r. ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054). Usługi te bowiem spełniają podstawowe przesłanki umożliwiającwe zastosowanie zwolnienia, tj. są świadczone w ramach wykonywania zawodów wymienionych w tym przepisie oraz służą zachowaniu, przywracaniu czy poprawie zdrowia sportowców.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 29 grudnia 2011 r. (nr ILPP2/443-1405/11-2/MR).