Zwolnieniu z VAT podlegają tylko świadczenia, które mają bezpośrednio na celu diagnozę, opiekę lub terapię.
Podatnik, który posiada odpowiednie wykształcenie (technik fizjoterapii) prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług fizjoterapeutycznych, według PKD 86.90.A. Usługi te wykonuje na rzecz klubu sportowego i polegają one na ochronie i profilaktyce zdrowia sportowców, zabiegach masażu leczniczego i fizykoterapii, rehabilitacji pourazowej. W złożonym wniosku o interpretację chciał się dowiedzieć czy będzie zwolniony z VAT.
Według IS w Poznaniu zawód fizjoterapeuty został wymieniony na równi z innymi zawodami medycznymi.