Podatnik, który posiada odpowiednie wykształcenie (technik fizjoterapii) prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług fizjoterapeutycznych, według PKD 86.90.A. Usługi te wykonuje na rzecz klubu sportowego i polegają one na ochronie i profilaktyce zdrowia sportowców, zabiegach masażu leczniczego i fizykoterapii, rehabilitacji pourazowej. W złożonym wniosku o interpretację chciał się dowiedzieć czy będzie zwolniony z VAT.

Według IS w Poznaniu zawód fizjoterapeuty został wymieniony na równi z innymi zawodami medycznymi.

Zwolnieniu z VAT podlegają tylko świadczenia, które mają bezpośrednio na celu diagnozę, opiekę lub terapię. W przypadku jedynie hipotetycznego związku świadczenia ze wskazanymi celami zwolnienie nie przysługuje. Usługi fizykoterapii polegają na ochronie i profilaktyce zdrowia sportowców, zabiegach masażu leczniczego i fizykoterapii, rehabilitacji pourazowej. Zatem służą profilaktyce, ratowaniu, zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia konkretnych pacjentów.

Zatem usługi fizjoterapeutyczne korzystają od 1 stycznia 2011 r. ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054). Usługi te bowiem spełniają podstawowe przesłanki umożliwiającwe zastosowanie zwolnienia, tj. są świadczone w ramach wykonywania zawodów wymienionych w tym przepisie oraz służą zachowaniu, przywracaniu czy poprawie zdrowia sportowców.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 29 grudnia 2011 r. (nr ILPP2/443-1405/11-2/MR).