System wymiany faktur zostanie uznany za spełniający wymogi przesyłania e-dokumentów, gdy będzie zgodny z przepisami.
Coraz więcej podmiotów otwiera się na wymianę faktur drogą elektroniczną. W szczególności takim rozwiązaniem zainteresowane są podmioty mające do czynienia z istotną liczbą realizowanych transakcji, które muszą być dokumentowane fakturami VAT.
– Z uwagi na istotne kwoty podatku, które mogą wynikać z takich faktur, w każdym przypadku zasadne jest potwierdzanie prawidłowości danego systemu wymiany faktur w drodze interpretacji indywidualnej – podpowiada Tomasz Wagner, ekspert w Ernst & Young.

Faktury mogą być przesyłane, w tym udostępniane, w dowolnym formacie elektronicznym, pod warunkiem akceptacji tego sposobu przez odbiorcę faktury

Z informacji naszego eksperta wynika, że z treścią takich interpretacji można się zapoznać na stronach internetowych danego podmiotu – np. Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych. Proponowane systemy zakładają wymianę faktur bądź to w formie plików PDF, które udostępniane są za pomocą serwisów internetowych, a następnie są pobierane i drukowane przez kontrahenta, bądź to w formie takich samych plików, lecz archiwizowanych przez strony w formie elektronicznej.

Faktury mogą być przesyłane w formie elektronicznej pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury. Faktury te mogą być przechowywane w formie elektronicznej poza Polską pod warunkiem zapewnienia organom skarbowym za pomocą środków elektronicznych – dostępu online do tych faktur.

– Obydwa przypadki znajdują akceptację organów wydających interpretacje w imieniu ministra finansów – uspokaja Tomasz Wagner.
To dobry znak dla podatników, świadczy bowiem o postępującej liberalizacji podejścia tych organów w kontekście stopniowego ułatwiania obrotu fakturowego. Rozpoczęcie wymiany faktur za pomocą tego rodzaju mediów z podmiotem, który uzyskał pozytywną interpretację, minimalizuje ryzyko związane z potencjalnym zakwestionowaniem wymienionych za jego pomocą dokumentów. Niemniej – jak dodaje nasz rozmówca – uzyskanie analogicznej interpretacji wydanej w tym zakresie na własny wniosek tego rodzaju ryzyko praktycznie eliminuje.