Spółka przejmująca ma prawo do odliczenia VAT bez uprzedniej korekty tylko co do faktur wystawionych przed datą przejęcia, o ile wystąpi związek podatku naliczonego ze sprzedażą opodatkowaną.
W procesie konsolidacji spółek, podmiot przejmujący może obniżyć podatek należny o kwotę podatku naliczonego z faktur VAT i faktur korygujących otrzymanych po dniu połączenia spółek, a wystawionych na spółki przejmowane. To prawo istnieje tylko, gdy wystawca skoryguje fakturę albo nabywca wystawi notę korygującą. Naczelny Sąd Administracyjny przyznał rację ministrowi finansów, że w takim przypadku odliczenie z faktur wystawionych na spółkę już nieistniejącą nie może zostać dokonane przez spółkę przejmującą automatycznie bez dokonania korekty.
Sędzia Maciej Jaśniewicz podkreślił, że z dniem wykreślenia spółki przejmowanej z Krajowego Rejestru Sądowego spółka ta traci byt prawny. Faktury po tej dacie są wystawiane na podmiot już nieistniejący. Rację mają organy podatkowe, że w takim przypadku faktycznym nabywcą nie jest już spółka przejmowana, ale spółka przejmująca.