Przewoźnicy od 1 kwietnia będą mogli składać deklarację VAP-1 bez stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów przewiduje wprowadzenie możliwości uproszczonego rozliczania podatku dla podmiotów, które świadczą usługi międzynarodowego transportu drogowego. Uproszczenie dotyczy tylko elektronicznego rozliczania podatku.
Na podstawie art. 134a ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) istnieje możliwość skorzystania ze szczególnej procedury rozliczania należnego podatku w związku z przewozem osób.
– Podatnicy muszą świadczyć wyłącznie usługi międzynarodowego przewozu drogowego, czyli usługi polegające na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi na terytorium innego niż Polska państwa UE – mówi Jan Furtas, ekspert podatkowy w ISP Modzelewski i Wspólnicy.