Przewoźnicy od 1 kwietnia będą mogli składać deklarację VAP-1 bez stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów przewiduje wprowadzenie możliwości uproszczonego rozliczania podatku dla podmiotów, które świadczą usługi międzynarodowego transportu drogowego. Uproszczenie dotyczy tylko elektronicznego rozliczania podatku.
Na podstawie art. 134a ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) istnieje możliwość skorzystania ze szczególnej procedury rozliczania należnego podatku w związku z przewozem osób.
– Podatnicy muszą świadczyć wyłącznie usługi międzynarodowego przewozu drogowego, czyli usługi polegające na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi na terytorium innego niż Polska państwa UE – mówi Jan Furtas, ekspert podatkowy w ISP Modzelewski i Wspólnicy.
Na uproszczenie procedury podatkowej zdecydowano się ze względu na ułatwienie działalności tym podmiotom. Wykonując przewóz osób np. z Wilna do Paryża, przedsiębiorca musi być zarejestrowany jako podatnik VAT czynny w każdym państwie, przez którego terytorium będziemy przejeżdżać.
– Uproszczenie to nakierowane jest na podmioty, które nie wykazują odliczeń podatku, w tym zwrotów VAT, na rachunek bankowy, co w połączeniu z wykonywaniem przez nich czynności na terenie Polski okazjonalnie przemawia za zredukowaniem wymogów formalnych o charakterze rejestracyjno-ewidencyjnym – zaznacza Katarzyna Rola-Stężycka, kierownik zespołu analiz podatkowych Tax Care.
Należy dodać, że przewozy autokarami należącymi do zagranicznych stowarzyszeń, zespołów kulturalnych, klubów sportowych lub szkół nie podlegają opodatkowaniu VAT, jeżeli są związane z prowadzoną działalnością.