Przedsiębiorcy mogą stosować obniżony podatek, pod warunkiem że towar lub usługa spełniają warunki określone w ustawie lub rozporządzeniu wykonawczym.
Zastosowanie odpowiedniej stawki podatku od towarów i usług jest atrakcyjnym sposobem obniżenia zobowiązania. Wielu podatników nie waha się przed sądem dochodzić prawa do 8-proc., 5-proc. lub 0-proc. stawki.
Drugim powodem wnoszenia skarg do sądów w sprawie stawek VAT jest zmiana przepisów, która powoduje odmienną kwalifikację podatkową. Spory takie dotyczą np. gotowych dań i posiłków.