Podatnik VAT prowadził m.in. stację kontroli pojazdów, w której wykonywał okresowe badania techniczne pojazdów samochodowych.
Przedsiębiorca chciał zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku motoryzacyjnym przez udzielanie rabatów po wykonaniu usługi, uwzględniając go na fakturze VAT. Przykładowo, wartość usługi przed rabatem wynosiła 79,67 zł netto, 98 zł brutto, zaś po rabacie 30 proc. – wartość netto 55,77 zł, brutto 68,60 zł. Podatnik chciał wiedzieć, czy może zastosować do ceny urzędowej za przegląd np. auta osobowego rabat w kwocie procentowej, a następnie o tę wartość pomniejszyć podstawę opodatkowania VAT.
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wyjaśnił, że z punktu widzenia podstawy opodatkowania VAT można wyróżnić dwa rodzaje rabatów. Po pierwsze, przyznane przed ustaleniem ceny i dokonaniem sprzedaży. Nie mają one wpływu na podstawę opodatkowania w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Po drugie, rabaty przyznane po dokonaniu sprzedaży i wystawieniu faktury (bonifikaty, upusty, uznane reklamacje i skonta), wpływające na obniżenie wcześniej ustalonej kwoty osiągniętego obrotu. Udzielenie takiego rabatu wymaga wystawienia faktury korygującej.
Organ podatkowy zauważył że przedsiębiorca chce udzielać rabatów klientom po wykonaniu usługi, ale byłyby one uwzględniane na fakturze VAT, na której ma być wskazana cena przed rabatem oraz cena po rabacie w wysokości 30 proc.
Zdaniem organu podatkowego udzielenie rabatu w takiej sytuacji nie będzie miało wpływu na podstawę opodatkowania w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, ponieważ kwotą należną z tytułu sprzedaży jest kwota żądana od nabywcy, a więc w tym przypadku – uwzględniająca już przyznany rabat.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 11 czerwca 2012 r. (nr IPTPP4/443-167/12-5/BM).