Nie tylko bonifikata udzielona na podstawie przepisów ustawy, ale również wynikająca bezpośrednio z uchwały gminy jest zwolniona z podatku dochodowego. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę kasacyjną ministra finansów.
O interpretację podatkową wystąpił prezydent miasta. Wyjaśnił, że rada miejska podjęła uchwały o wyrażeniu zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Przy zakupie najemcy otrzymali bonifikatę i mogli kupić pomieszczenia po niższej cenie. Część osób sprzedała jednak lokale lub darowała je na rzecz swoich dzieci przed upływem 5 lat od daty nabycia.
Możliwe jest odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty w przypadkach innych niż określone przepisami, za zgodą odpowiednio wojewody, rady lub sejmiku.