Bonifikata pomniejszy podstawę opodatkowania, o ile zostanie właściwie udokumentowana. Można to zrobić w każdy dopuszczalny sposób – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.
Skarżący jest wspólnikiem spółki jawnej, która prowadzi aptekę. Na niektóre artykuły sprzedawane na podstawie recept udziela bonifikat. Sprzedaż jest dokumentowana paragonem fiskalnym, a na żądanie klienta fakturą. Na paragonie znajduje się informacja o bonifikacie od całej wartości sprzedaży, nawet jeśli dotyczy to kilku leków (bez zaznaczenia, jaki upust przypada na każdy lek). Na podstawie zestawień i raportów, m.in. dziennych, spółka może określić wartość udzielonych bonifikat w odniesieniu do każdej recepty. Z kolei klienci dowiadują się o bonifikacie przed zapłatą ceny za lekarstwa.
Skarżący uważa, że w tej sytuacji przychodem jest kwota należna po uwzględnieniu rabatów, pomniejszona o VAT. Minister finansów uznał natomiast, że skoro kwoty bonifikat nie zostały wykazane na paragonie fiskalnym w podziale na konkretne leki oraz w raportach fiskalnych, a jedynie na niefiskalnych wydrukach dziennych, to skarżący nie może pomniejszyć przychodu o udzielone upusty.