Uproszczenia w podatku od towarów i usług skomplikują prowadzenie działalności sprzedawcom energii, wody, gazu i usług telekomunikacyjnych.
Podatnicy wykonujący usługi ciągłe alarmują – planowana zmiana zasad powstawania obowiązku podatkowego w VAT i fakturowania poważnie utrudni rozliczenia. Dotychczas świadczone w trybie ciągłym dostawy mediów, takich jak energia elektryczna, ciepło, gaz, woda, a także usługi telekomunikacyjne, korzystały ze szczególnych rozwiązań w VAT, uwzględniających specyfikę takich dostaw. Chodzi przede wszystkim o oparcie momentu powstawania obowiązku podatkowego na terminie płatności, wynikającym z umów zawartych z klientami, oraz możliwość wcześniejszego wystawiania faktur. Rozwiązania te likwiduje projekt nowelizacji ustawy o VAT Ministerstwa Finansów. Zdaniem Marka Kulesy, dyrektora w Towarzystwie Obrotu Energią, negatywne konsekwencje takich zmian dotkną nie tylko sprzedawców, ale także klientów, a więc odbiorców energii elektrycznej oraz innych mediów – ciepła, gazu, wody.
– Dostawcom grozi destabilizacja warunków oraz wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, czego skutkiem może być wzrost cen – ostrzega Marek Kulesa.