Roboty budowlano-montażowe nie są już objęte preferencyjną stawką VAT. Można ją stosować m.in. przy remoncie, budowie i pracach konserwacyjnych, ale np. już przy instalowaniu stałej zabudowy kuchennej obowiązuje wyższy podatek.
Z analizy najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że podatnicy mają problemy z dostosowaniem stawki VAT do robót polegających w praktyce na dostawie towarów z montażem. Chodzi przykładowo o montaż rolet i markiz zewnętrznych, wymianę stolarki budowlanej, urządzeń grzewczych, zmianę pokrycia dachu czy montaż elementów stałej zabudowy kuchennej.

Wymogi ustawowe