Prawie 300 tys. informacji ułatwiających określenie obowiązków podatkowych wymieniły w tym roku polskie organy skarbowe ze służbami w innych krajach.
ikona lupy />
Jak fiskus wymienia się informacjami / DGP
Najwięcej – w sumie aż 289 601 – danych o podatnikach polskie i zagraniczne organy skarbowe przekazały sobie od stycznia do końca października 2012 r. w ramach wymiany automatycznej w obszarze podatków bezpośrednich. Odbywa się ona w określonych odstępach czasu i podlega jej określony zakres informacji.
– Wymiana automatyczna dotyczy m.in. dochodów z tytułu pracy najemnej, dywidend, dochodów z oszczędności w formie wypłaconych odsetek, zysków kapitałowych, należności licencyjnych, wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji publicznych oraz wynagrodzeń artystów i sportowców – wylicza Przemysław Augustjański, wicedyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, wyznaczony do kierowania Biurem Informacji Podatkowych w Koninie.

Najwięcej danych o podatnikach przekazujemy do Niemiec, Wielkiej Brytanii i Czech

To jedyna placówka w Polsce, która zajmuje się wymianą informacji o podatnikach z innymi krajami. Szczegóły – np. kogo dotyczą wymieniane informacje – są objęte tajemnicą skarbową.
Przez pierwsze 10 miesięcy tego roku w ramach wymiany automatycznej polska administracja podatkowa otrzymała z zagranicy 246 679 informacji o podatnikach i ich dochodach. Sama przekazała zaś 42 922 danych tego rodzaju.
Na tym jednak nie koniec. Dane mogą być także przekazywane na wniosek fiskusa innego kraju albo spontanicznie, gdy służby zauważyły ryzyko uszczupleń podatkowych w konkretnych przypadkach i postanowiły ostrzec zagraniczny organ. Od stycznia do 31 października było 1947 takich przypadków dotyczących podatków bezpośrednich.
– Wymiana informacji w tym obszarze dotyczy głównie dochodów osób fizycznych i osób prawnych, transakcji handlowych, pożyczek i darowizn, a także ogólnych informacji podatkowych – mówi Przemysław Augustjański.
I zaznacza, że właśnie w tych dziedzinach najczęściej dochodzi do nieprawidłowości, które weryfikuje administracja podatkowa.
Oddzielnie wymieniane są informacje o VAT. W tym roku polskie i zagraniczne służby podatkowe przekazały sobie wiedzę o 5977 sprawach związanych z tym podatkiem. Chodziło głównie o sprawdzenie prawidłowości rozliczeń transakcji wewnątrzwspólnotowych dokonywanych przez podatników unijnych – w zakresie dostawy i nabycia towarów, a także świadczenia oraz importu usług.
Przy analizie poprawności rozliczeń podatników VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych pomocą dla administracji podatkowej jest także elektroniczny system VIES (z ang. VAT Information Exchange System). Został on stworzony również z myślą o przedsiębiorcach, aby umożliwić im weryfikowanie swoich kontrahentów z innych krajów UE jako zarejestrowanych podatników VAT.
Polska ma możliwość wymiany informacji o podatnikach m.in. z 89 krajami, z którymi podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Najwięcej danych – na wniosek lub spontanicznie – otrzymujemy ze Szwecji, z Niemiec i Czech, a sami przekazujemy je do Niemiec, Wielkiej Brytanii i Czech. Poza UE nasz kraj najczęściej współpracuje w dziedzinie podatków z Norwegią, Ukrainą i USA.
Dla bezpieczeństwa i szybkości organy podatkowe przekazują sobie informacje głównie drogą elektroniczną. Wszystko po to, by skutecznie zapobiegać różnego rodzaju sposobom uchylania się od opodatkowania.
– Biuro Informacji Podatkowych w Koninie tylko pośredniczy w wymianie informacji. To, jak one są następnie wykorzystywane w konkretnych sprawach, zależy już od organów podatkowych, na wniosek których te informacje uzyskujemy – podkreśla Przemysław Augustjański.