Prawie 300 tys. informacji ułatwiających określenie obowiązków podatkowych wymieniły w tym roku polskie organy skarbowe ze służbami w innych krajach.
Najwięcej – w sumie aż 289 601 – danych o podatnikach polskie i zagraniczne organy skarbowe przekazały sobie od stycznia do końca października 2012 r. w ramach wymiany automatycznej w obszarze podatków bezpośrednich. Odbywa się ona w określonych odstępach czasu i podlega jej określony zakres informacji.
– Wymiana automatyczna dotyczy m.in. dochodów z tytułu pracy najemnej, dywidend, dochodów z oszczędności w formie wypłaconych odsetek, zysków kapitałowych, należności licencyjnych, wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji publicznych oraz wynagrodzeń artystów i sportowców – wylicza Przemysław Augustjański, wicedyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, wyznaczony do kierowania Biurem Informacji Podatkowych w Koninie.