Oznacza ona, że dochody za pracę w Niemczech są zwolnione z opodatkowania w Polsce, ale mają wpływ na wysokość stawki podatkowej stosowanej w odniesieniu do dochodów tej osoby podlegających opodatkowaniu w kraju (np. za jej wcześniejszą pracę tutaj, przed wyjazdem do Niemiec).

– „Pracuję w Niemczech, nie składam zeznania podatkowego w Polsce i oczywiście nie odprowadzam drugi raz podatku za tę pracę w naszym kraju – pisze czytelnik – ale co w przypadku, gdy uzyskam w danym roku dochód za pracę w Niemczech nieprzekraczający kwoty wolnej od podatku tam, natomiast przekraczający kwotę wolną w Polsce? Przykładowo mój łączny dochód za pracę w Niemczech w danym roku podatkowym wyniósł 4000 euro. Przecież zgodnie z polskim prawem podatkowym każdy dochód, niezależnie od źródła pochodzenia, podlega opodatkowaniu (poza pewnymi wyłączeniami)” – dodaje.

Czytelnik wyjaśnia, że pracodawca niemiecki odprowadza za niego podatek dochodowy w formie zaliczek, następnie po zakończeniu roku sam składa w Niemczech deklarację podatkową i niemiecki urząd skarbowy wylicza mu podatek do zapłacenia na 0. „Otrzymuję pełny zwrot podatku, gdyż kwota wolna od podatku w Niemczech wynosi ponad 8000 euro. Ale ciąży na mnie obowiązek zapłaty podatku do polskiego urzędu skarbowego, czy też nie?” – zastanawia się pracownik.

Joanna Narkiewicz-Tarlowska, ekspert z PwC, potwierdza, że podstawą jest umowa z 14 maja 2003 r. o unikaniu podwójnego opodatkowania między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec (Dz.U. z 2005 r. nr 12, poz. 90), zgodnie z którą co do zasady dochody z pracy wykonywanej na terytorium Niemiec przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce podlegają opodatkowaniu w Niemczech. Jeśli osoba ta nie posiada żadnych dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce, także podwyższenie stawki (na podstawie wyłączenia z progresją) nie będzie miało miejsca i nie musi ona nawet składać polskiego zeznania podatkowego. Nie ma przy tym znaczenia, czy w Niemczech – zgodnie z tamtejszym prawem – dochody te podlegają faktycznie opodatkowaniu, czy nie. Zatem w sytuacji, gdy dochody mieszczą się w kwocie wolnej od podatku obowiązującej w Niemczech, nie ma potrzeby opodatkowywania ich w Polsce.

* Kwota wolna od PIT w Niemczech: 8004 euro za 2012 rok, 8130 euro za 2013 rok. W Polsce: niezmiennie 3091 zł