Dochody z pracy wykonywanej w Niemczech przez osobę mieszkającą w Polsce mogą podlegać opodatkowaniu za naszą zachodnią granicą, a polski fiskus uznaje w takim przypadku regułę unikania podwójnego opodatkowania zwaną metodą wyłączenia z progresją.
Oznacza ona, że dochody za pracę w Niemczech są zwolnione z opodatkowania w Polsce, ale mają wpływ na wysokość stawki podatkowej stosowanej w odniesieniu do dochodów tej osoby podlegających opodatkowaniu w kraju (np. za jej wcześniejszą pracę tutaj, przed wyjazdem do Niemiec).
– „Pracuję w Niemczech, nie składam zeznania podatkowego w Polsce i oczywiście nie odprowadzam drugi raz podatku za tę pracę w naszym kraju – pisze czytelnik – ale co w przypadku, gdy uzyskam w danym roku dochód za pracę w Niemczech nieprzekraczający kwoty wolnej od podatku tam, natomiast przekraczający kwotę wolną w Polsce? Przykładowo mój łączny dochód za pracę w Niemczech w danym roku podatkowym wyniósł 4000 euro. Przecież zgodnie z polskim prawem podatkowym każdy dochód, niezależnie od źródła pochodzenia, podlega opodatkowaniu (poza pewnymi wyłączeniami)” – dodaje.