Nie wszystkie operacje plastyczne są opodatkowane 23-proc. stawką VAT. Te, które służą ochronie zdrowia, mogą być zwolnione z podatku. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej wykonującego zabiegi z zakresu chirurgii rekonstrukcyjnej i estetycznej.
Problem wywołała jedna z pacjentek, która zażądała od spółki zwrotu VAT zawartego w cenie operacji rekonstrukcyjnej. Twierdziła, że w innych klinikach jest to zabieg nieopodatkowany. Dlatego zakład wystąpił do ministra finansów o interpretację. We wniosku przedstawił listę zabiegów rekonstrukcyjnych i spytał, czy mogą być zwolnione z VAT. Jedną z takich usług jest rekonstrukcja górnych powiek. Klinika dołączyła opinię lekarza specjalisty, który zakwalifikował operację jako leczniczą, istotną też ze względów psychologicznych. Z dokumentu wynikało, że pacjentka, która ma zostać poddana zabiegowi, ma trudności z czytaniem książek, odczuwa dyskomfort w widzeniu i nie akceptuje swojego wyglądu. Interpretacja ministra była jednak niekorzystna dla pacjentów.
Inaczej rozstrzygnął NSA. Sąd podkreślił, że zwolnienie operacji plastycznych z VAT może mieć zastosowanie, jeśli z dokumentacji lekarskiej wynika, że zabieg ma na celu poprawę zdrowia. Odwołał się również do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zgodnie z którym lecznicze operacje chirurgiczne mogą nie być objęte VAT.
Naczelny Sąd Administracyjny nie zgodził się z ministrem finansów, który uważał, że zwolnienie nie może objąć operacji, których nie refunduje NFZ. To, czy dany zabieg może być sfinansowany ze środków publicznych, nie jest warunkiem przesądzającym o zwolnieniu bądź opodatkowaniu danej usługi – podkreślał sąd. Zaznaczył, że z uwagi na długą listę oczekujących na operacje refundowane przez NFZ, obecnie wiele pacjentów decyduje się na wykonanie tego samego zabiegu w placówce prywatnej.
Wyrok jest prawomocny.
Wyrok z 19 grudnia 2012 r., sygn. akt I FSK 259/12.