Powiatowy zakład opieki zdrowotnej prowadzi działalność przede wszystkim w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej (86.1 PKD 2007). Wykonuje również szczepienia w postaci iniekcji bądź też doustnego podania preparatu po uprzedniej konsultacji lekarskiej. Za szczepienia placówka pobiera opłatę, choć służą one profilaktyce i zachowaniu zdrowia, albowiem zapobiegają określonym chorobom. Szpital nie jest pewien, czy szczepienia będą zwolnione z podatku od towarów i usług.

Według Izby Skarbowej w Łodzi zwalnia się z VAT usługi w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

Zwolnione z podatku są również usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów: lekarza i lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej, medycznych, o których mowa w ustawie o działalności leczniczej, psychologa.

Zwolnione z VAT jest też świadczenie usług medycznych, jeżeli usługi te zostały nabyte przez podatnika we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej

Szczepienia ochronne, których celem jest zapobieganie ewentualnym problemom zdrowotnym ludzi przez zwiększenie odporności na określone choroby, stanowią jeden z głównych elementów profilaktyki.

Wykonywane przez szpital iniekcje służą zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Zatem świadczone przez podatnika usługi w zakresie szczepień ochronnych i iniekcji o ile w swojej istocie służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, zawierają się w pojęciu opieki medycznej i podlegają zwolnieniu z VAT.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 14 maja 2012 r. (nr IPTPP1/443-130/12-4/AK).