Zakup materiałów budowlanych przed likwidacją systemu rekompensaty kosztów związanych z inwestycją mieszkaniową pozwoli odzyskać VAT.
Gotowy jest już projekt ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (MTBiGM) korzystniej – w stosunku do pierwotnych planów – uregulowało w nim zasady korzystania z praw nabytych do zwrotu części VAT na materiały budowlane.
ikona lupy />
Zwrot VAT na materiały budowlane / DGP
Przypomnijmy, że zwrot ten ma zostać zniesiony, a pozyskane dzięki temu pieniądze zasilą nowy rządowy program – Mieszkanie dla Młodych. O wstępnych założeniach do tych rozwiązań informowaliśmy w wydaniu z 16 listopada 2012 r. Przewidywano wówczas, że złożenie wniosku o zwrot VAT przed likwidacją systemu rekompensat pozwoli odzyskać podatek w pięcioletnim okresie (limity określające maksymalną kwotę zwrotu dotyczą okresów pięcioletnich liczonych od daty złożenia pierwszego wniosku). Opracowany w MTBiGM projekt ustawy przewiduje jednak jeszcze korzystniejsze przepisy przejściowe.

Lepsze rozwiązania

I tak, o zwrot VAT będą mogły się ubiegać osoby fizyczne posiadające faktury dokumentujące zakup materiałów budowlanych, wystawione przed wygaszeniem systemu rekompensat. Wnioski będzie można składać na dotychczasowych zasadach w okresie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych (ma to nastąpić po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia).
Oznacza to, że dla zachowania prawa do zwrotu istotna będzie jedynie data poniesienia wydatku, ale już nie moment złożenia wniosku.
– W konsekwencji nawet podatnicy, którzy do dnia likwidacji systemu zwrotu VAT nie złożyli wniosku, będą mogli odzyskać podatek – mówi Piotr Liss, Tax partner, doradca podatkowy w RSM Poland KZWS.
Ważne, aby posiadali faktury wystawione w okresie od 1 maja 2004 r. do dnia uchylenia ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. z 2005 r. nr 177, poz. 1468).
Marcin Zawadzki, doradca podatkowy w Ernst & Young, wskazuje, że likwidacja systemu rekompensat zostanie rozciągnięta w czasie, a spóźnialscy skorzystają z możliwości zwrotu VAT przez kilka kolejnych lat.
– Jednocześnie ci podatnicy, którym 5-letni okres od czasu złożenia pierwszego wniosku minie przed upływem 5 lat od uchylenia ustawy o zwrocie, a nie byli w stanie – ze względu na obowiązujące limity – wykorzystać całej kwoty zwrotu w tym pierwszym okresie, będą mieli możliwość złożenia kolejnego wniosku – dodaje Piotr Liss. Dzięki temu kwota nadwyżki im nie przepadnie.Ministerstwo się spisało

Według Marcina Zawadzkiego sama idea wprowadzenia okresu przejściowego na likwidację zwrotu VAT od materiałów budowlanych jest oczywiście słuszna. Jeśli bowiem dana osoba poniosła wydatek przed zmianą przepisów, to nie powinna być stawiana w gorszej sytuacji tylko dlatego, że nie składała jeszcze wniosku o zwrot.
– Wydaje się zatem, że ministerstwo odrobiło lekcję i chce w sposób kompleksowy podejść do zmian w polityce stymulującej budownictwo mieszkaniowe – komentuje Marcin Zawadzki.
Eksperci ostrzegają jednak, aby nadmiernie nie przywiązywać się do projektowanych rozwiązań.
– Zanim tłumnie ruszymy do marketów budowlanych, poczekajmy na opinię Ministerstwa Finansów do projektu ustawy – stwierdza Marcin Zawadzki.
Także Piotr Liss zwraca uwagę, że liberalne przepisy przygotowało MTBiGM, a nie resort finansów.
– Nie zdziwiłbym się zatem, gdyby w Sejmie projekt został znacznie zmodyfikowany – komentuje ekspert RSM Poland KZWS.
Etap legislacyjny Projekt ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych jest w konsultacjach społecznych