Zakaz odliczania VAT od usług noclegowych nie jest sprzeczny z prawem unijnym i zostanie utrzymany. Poinformowało o tym Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 12084/12).
Podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego zapłaconego przy nabyciu usług noclegowych (art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT; t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację odpiera zarzuty o niezgodność tego przepisu z prawem unijnym. Argumentuje, że art. 176 dyrektywy 2006/112/WE daje możliwość utrzymania przez państwa członkowskie wyłączeń z prawa do odliczenia VAT, które obowiązywały w momencie ich przystąpienia do Unii Europejskiej. Wyłączenie z prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku usług noclegowych było stosowane przed wejściem Polski do UE na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3b ustawy z 11 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz.U. nr 11, poz. 50 z późn. zm.). Oznacza to, że Polska może nadal je stosować.
Ministerstwo informuje, że wyłączenia tego nie likwidują najnowsze ustawy nowelizujące przepisy o VAT (ustawa z 7 grudnia o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawa z 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce). Resort nie planuje też obecnie rozpoczęcia prac legislacyjnych, których celem byłaby zmiana art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT.
Zakaz odliczenia VAT określony w art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT dotyczy także usług gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób