Biuro podróży świadczące usługi turystyki może być opodatkowane w procedurze VAT marżą, która stanowi szczególną formę rozliczania. Biuro dla celów tych usług nabywa w kraju lub za granicą usługi hotelowe, transportowe, ubezpieczeniowe, usługi przewodników itp. Od różnicy między kosztami zakupu tych usług a ceną płaconą przez klienta odprowadza 23-proc. VAT i podatek dochodowy. Podatnik ma wątpliwości dotyczące prawidłowego obliczania kwoty VAT od usług turystycznych.
Podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki jest kwota marży pomniejszona o kwotę podatku należnego. Marża jest kluczowym czynnikiem wpływającym na VAT, który biuro podróży jest zobowiązane zapłacić z tytułu wykonanej usługi turystycznej.
– Marży ustalanej dla celów VAT nie należy utożsamiać z potocznie rozumianym zyskiem realizowanym przez biuro podróży z tytułu danej usługi turystycznej, np. wycieczki – wyjaśnia Jerzy Martini, doradca podatkowy.