Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego ma praktyczne znaczenie dla rozliczenia podatku. Dopiero od tej daty liczy się bowiem czas do zapłaty daniny. Co do zasady, podatnicy mają obowiązek do obliczania i wpłacania podatku za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak ustalić obowiązek podatkowy w VAT
W pełnej wersji artykułu:
- Podstawowe zasady ustalania obowiązku podatkowego
- Wyjątki od zasad ogólnych
- Podatek VAT a obrót nieruchomościami
- Czy obowiązek podatkowy zawsze wiąże się z chwilą wystawienia faktury
- Jak moment powstania obowiązku podatkowego wpłynie na zapłatę podatku