W 2013 r. wiele szpitali – ze względu na straty wykazane w sprawozdaniach finansowych za 2012 r. – może być zmuszonych do przekształcenia się w spółkę kapitałową. Zarówno obowiązkowa zmiana formy prawnej, jak i dobrowolna wiąże się z koniecznością zapłaty przez właściciela placówki medycznej (gminę, uczelnię medyczną) VAT od wniesionego do niej – w związku z przekształceniem – aportu.
Maciej Zabelski, wiceprezes firmy doradczej A.M.G. Finanse Sp. z o.o., twierdzi, że z wydanych indywidualnych interpretacji podatkowych wynika, że w większości przypadków majątek, którym dysponował szpital, wnosi się aportem jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Jak informuje Kacper Zakoski, doradca podatkowy, starszy konsultant w PwC, wniesienie aportem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, np. kompletnego zakładu opieki zdrowotnej – nie podlega opodatkowaniu VAT (art. 6 ustawy o VAT; t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
Inaczej będzie w przypadku pozostałych aportów. – W przypadku szpitali może to dotyczyć m.in. nieruchomości, które w większości przypadków są nieodpłatnie użytkowane przez placówki medyczne – twierdzi Maciej Zabelski.