W przypadku bankowozu wykorzystywanego do prowadzenia działalności doradztwa prawnego lub podatkowego przysługuje prawo do pełnego odliczenia VAT – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Skarżący prowadzi działalność gospodarczą. Chodzi o doradztwo prawne i podatkowe. W związku z tym planuje nabyć bankowóz, który będzie wykorzystywany do transportu określonych materiałów mających związek ze świadczonymi usługami podlegającymi opodatkowaniu VAT. Podatnik uznał, że bankowóz jest mu niezbędny do zapewnienia bezpiecznego transportu dokumentów, w tym zawierających wrażliwe dane. Złożył do ministra finansów wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej i domagał się prawa do pełnego odliczenia VAT w związku z zakupem bankowozu. Minister odmówił, ale wskazał, że podatnik będzie mógł odliczyć 60 proc. podatku, nie więcej jednak niż 6 tys. zł (czyli że będzie mógł skorzystać z ogólnych zasad obowiązujących przy zakupie samochodów osobowych). Uzasadnił, że profil działalności podatnika nie wskazuje na to, żeby bankowóz był wykorzystywany w taki sposób, jaki uzasadnia odliczenie całego VAT. – Skoro bowiem bankowóz nie jest wykorzystywany do prowadzenia działalności obejmującej ochronę przechowywanych i transportowanych wartości pieniężnych, to nie będzie używany zgodnie z jego przeznaczeniem – stwierdził minister.

Sąd uchylił interpretację i przyznał rację podatnikowi. Stwierdził, że żaden przepis nie uzależnia możliwości odliczenia całego VAT od sposobu wykorzystania pojazdu specjalnego. Na pełne odliczenie VAT od bankowozów pozwala art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o VAT oraz ustawy o transporcie drogowym (w związku z załącznikiem do tej ustawy). Orzekł więc, że w przypadku nabycia pojazdu oznaczonego w dowodzie rejestracyjnym jako pojazd specjalny – bankowóz skarżący będzie miał prawo do pełnego odliczenia VAT.

Marcin Zawadzki, konsultant w dziale doradztwa podatkowego Ernst & Young, przyznaje, że dokonując literalnej wykładni przepisów ustawy o VAT, trudno nie zgodzić się ze stanowiskiem sądu. – Przepisy nie uzależniają pełnego odliczenia VAT od sposobu wykorzystania samochodów specjalnych, lecz od potwierdzenia, że jest to samochód spełniający określone warunki techniczne – stwierdza ekspert. A zatem nie powinno być większych wątpliwości co do formalnej możliwości odliczenia VAT. Zgodnie z przepisami odliczenie całego VAT od nabycia bankowozu jest możliwe, jeśli pojazd spełnia cechy bankowozu i jeśli jest on wykorzystywany do czynności podlegających opodatkowaniu VAT, ale nie muszą to być żadne konkretne czynności. Przykładowo, jak wskazuje nasz rozmówca, jeśli ktoś jest doradcą podatkowym i nabywa fotel dentystyczny, to może odliczyć VAT od takiego nabycia, nawet jeśli ten fotel nie będzie wykorzystywany do leczenia zębów. Konieczne będzie jednak wykazanie, że na fotelu tym doradca podatkowy np. siedzi, gdy przyjmuje klientów swojej kancelarii.

Marcin Zawadzki przyznaje jednak, że kwestią otwartą jest to, w jaki sposób podatnik udowodni w trakcie np. kontroli podatkowej, że bankowóz jest wykorzystywany tylko i wyłącznie do prowadzenia działalności dającej prawo do odliczenia VAT. Jeśli to się nie uda – ostrzega nasz rozmówca – to organy mogą kwestionować odliczenie VAT. Wyrok jest nieprawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Warszawie z 22 lutego 2013 r., sygn. III SA/Wa 2016/12.