Prawo do odliczenia całego VAT naliczonego przy zakupie samochodu osobowego typu bankowóz i paliwa do niego przysługuje wszystkim podatnikom, którzy nabyli tego rodzaju auto – orzekł wczoraj Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Skarżącym był adwokat, który ma własną kancelarię. Jest czynnym podatnikiem VAT i obsługuje zarówno osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorstwa. Jak twierdzi, jako zapłatę uzyskuje najczęściej gotówkę. W celu przewozu dziennego utargu, a także dokumentów objętych tajemnicą adwokacką, zawarł umowę leasingu operacyjnego samochodu, który spełnia wymogi techniczne dla bankowozów typu C. Chciał wiedzieć, czy będzie miał prawo do odliczenia pełnego VAT od rat leasingu operacyjnego, a także od paliwa do auta. Jego zdaniem takie prawo mu przysługuje, ponieważ bankowozy nie zostały objęte ograniczeniami, jeśli chodzi o prawo do odliczania VAT. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. z 2010 r. nr 247, poz. 1652 z późn. zm.) od nabycia samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej przez podatników VAT przysługuje prawo do odliczenia 60 proc. podatku, ale nie więcej niż 6 tys. zł.
Minister finansów w wydanej interpretacji indywidualnej nie zgodził się z podatnikiem. Uzasadnił, że usługi adwokackie nie są rodzajem działalności gospodarczej, w której niezbędny jest bankowóz typu C. Nie wiążą się bowiem z przewozem gotówki. Podatnik będzie więc mógł odliczyć od nabycia pojazdu 60 proc. podatku, nie więcej niż 6 tys. zł.
Co więcej, w przypadku paliwa w ogóle takie prawo mu nie przysługuje. Sąd przyznał jednak rację podatnikowi. Przypomniał, że do końca 2013 r. obowiązują ograniczenia w prawie do odliczania VAT od samochodów osobowych i paliwa do nich. Nie obejmują jednak m.in. bankowozów typu C. WSA podkreślił też że, dotyczą wyłącznie samochodów, a nie podatników prowadzących określony rodzaj działalności gospodarczej.
Skoro skarżący wziął w leasing samochód, który spełnia wymogi techniczne, aby go uznać za bankowóz typu C, to będzie mógł odliczyć cały VAT z rat leasingowych. Będzie też mógł odliczać VAT od paliwa do tego pojazdu. Wyrok jest nieprawomocny.

60 proc. tyle podatku, ale nie więcej niż 6 tys. zł, można odliczyć w przypadku nabycia samochodów. Ograniczenie nie dotyczy m.in. bankowozów

ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 9 kwietnia 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 3188/12.