Polski oddział zagranicznego przedsiębiorstwa ma prawo do odliczenia VAT od zakupów związanych z wykonywaniem usług serwisowych, nawet jeśli formalnie świadczy je na rzecz swojej spółki matki – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Brytyjska spółka zajmuje się produkcją silników i agregatów. Jej oddział w Polsce sprzedaje te urządzenia, a także świadczy usługi ich serwisowania gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Oddział wystąpił do ministra finansów o interpretację podatkową. Pytał, czy ma prawo do pełnego odliczenia VAT związanego z zakupami np. części niezbędnych do wykonywania w Polsce napraw, jeśli usługi serwisu gwarancyjnego są dokumentowane na spółkę zagraniczną.
Minister finansów stwierdził, że oddział nie może odliczyć VAT. Uznał, że usługi świadczone przez oddział są wykonywane w ramach jednego podmiotu – a więc przynajmniej formalnie na rzecz zagranicznej spółki matki, a nie polskich odbiorców. Dlatego też nie spełniają definicji świadczenia usług, o której mówi ustawa o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Tym samym według fiskusa, jeśli oddział jedynie dokonuje zakupów w Polsce, a usługi świadczy za granicą, to w naszym kraju jest tylko konsumentem, a nie podatnikiem VAT. Stąd też tego podatku w Polsce odliczyć nie może.