Branża paliwowa oczekuje zmian w projekcie nowelizacji ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
Aby zapobiec wyłudzeniom VAT w obrocie paliwami, niektórymi wyrobami stalowymi (np. pręty) czy złotem, Ministerstwo Finansów zamierza wprowadzić solidarną odpowiedzialność sprzedawcy i nabywcy za rozliczenia podatku od towarów i usług.
Pomysł krytykuje Polska Organizacja Gazu Płynnego. Postuluje, by z tego w ogóle zrezygnować, a przynajmniej wykreślić gaz LPG z katalogu towarów wrażliwych objętych nowelizacją. Organizacja zaznacza, że płynny gaz LPG jest transportowany w urządzeniach ciśnieniowych, co uniemożliwia dodawanie do niego innych produktów. Ponadto znacząca część dostaw pochodzi od krajowych producentów (PKN Orlen, GK Lotos, PGNiG), a pozostała z importu objętego pełną kontrolą celną.
Reklama
Również Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego uważa, że przepisy o odpowiedzialności solidarnej w proponowanym kształcie rodzą zbyt wiele niebezpieczeństw. Proponuje m.in. wprowadzenie pojęcia zaufanego sprzedawcy. Zakup u niego dawałby gwarancję niezastosowania sankcji przewidzianych w projekcie. Według tej organizacji efektywne byłyby też przepisy wprowadzające obowiązek złożenia przez sprzedawcę gwarancji bankowych na poczet przyszłych należności. Rozwiązanie takie funkcjonuje np. w Estonii i ma być wprowadzone w Czechach.
Etap legislacyjny
Projekt w uzgodnieniach społecznych