Prezydent wypowiedział się przeciwko zmianom w ustawie o VAT obarczającym odpowiedzialnością za zapłatę podatku także kupującego. W biznesie nie można stosować odpowiedzialności zbiorowej, pod płaszczykiem solidarności.

Mam na myśli zmiany w rozliczaniu VAT , żeby nie było wątpliwości- powiedział Bronisław Komorowski podczas zorganizowanej w pałacu prezydenckim debaty na temat konkurencyjności małych i średnich firm. Prezydent powiedział, że w Polsce idą w parze chęć budowania zachęt do tworzenia nowych miejsc pracy i jednocześnie składanie propozycji idące w poprzek tych zamierzeń.

Deklaracja prezydenta oznacza, że rząd musi wziąć pod uwagę zmianę zapisów inaczej może mieć kłopoty z przeforsowaniem ustawy. Chodzi o przepisy, które resort finansów chce wprowadzić, by zapobiec wyłudzeniom VAT. Przewidują one , że jeśli w określonych przypadkach podatku VAT nie zapłaci sprzedawca zostanie nim obarczonych kupujący. Ma się tak dziać wtedy, gdy kupujący wie bądź ma podejrzenie, że sprzedawca nie odprowadza podatku co ma odbicie w cenie. MF chciał wprowadzić te przepisy ze względu na wyłudzenia w handlu prętami stalowymi, jednak propozycja została powszechnie skrytykowana przez przedsiębiorców jako grożąca podatnikom zbyt dużą dowolnością w interpretacji ze strony służb skarbowych.

Bronisław Komorowski w trakcie swojego wystąpienia w debacie opowiedział się za uproszczeniem systemu podatkowego, czego częścią ma być stworzenie nowej, przejrzystej ordynacji podatkowej.-Przepisy muszą być spójne i zrozumiałe a system musi wzmacniać konkurencyjność , stwarzając dla firm bodźce dla rozwoju i zatrudnienia- powiedział Komorowski. Jego zdaniem system fiskalny powinien być bardziej nastawiony na bodźce pozytywne a nie karanie. Powoływał się na przykłady z innych krajów, gdzie np. organizowana jest loteria paragonowa, co zachęca klientów do brania paragonów od sprzedawców i zapobiega szare strefie. - Można szukać takiego mechanizmu w budując lepszy klimat dla tych, którzy podatki płacą. Loteria paragonowa jest warta przetestowania w Polsce- powiedział Komorowski. Zapowiedział jednocześnie, że niebawem przedstawi zielone księgi pokazujące propozycje rozwiązań podwyższających jakość stanowionego prawa. Jego zdaniem stworzenie prostego systemu podatkowego, uelastycznienie prawa pracy dla mikro firm i wprowadzenie nowych zasad stanowienia prawa stworzy korzystny klimat dla małych i średnich firm.