Przyczyną wzrostu szarej strefy było m.in. podniesienie stawki VAT z 22 do 23 proc. Równie ważny był wzrost akcyzy na olej napędowy i silna konkurencja na rynku - mówi Leszek Wieciech, dyrektor generalny Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego.
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w przepisach, które mają ograniczyć wyłudzenia VAT. Chodzi np. o wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności sprzedawcy i nabywcy za odprowadzenie podatku oraz o wyłączenie w większości przypadków możliwości kwartalnego rozliczania VAT. Co się stało, że konieczne są takie rozwiązania?
Na pewno jest to spowodowane drastycznym wzrostem w wielu branżach, w tym w obrocie paliwami, szarej strefy. Istnieje ona prawie we wszystkich krajach UE, jednak dopóki stanowi 2–3 proc. rynku, nie stanowi problemu. Warto przy tym uspokoić kierowców, że MF nie zakłada solidarnej odpowiedzialności w odniesieniu do osób tankujących paliwo na stacjach.