Od końca 2011 r. systematycznie spada cena 1 mkw. powierzchni użytkowej nowego budynku mieszkalnego ogłaszana przez prezesa GUS, która wpływa na wysokość zwrotu VAT.
Ma ona wpływ na wysokość zwrotu VAT, o jaki mogą się ubiegać osoby ponoszące wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku z inwestycją mieszkaniową. W II kwartale 2013 r. składając odpowiedni wniosek, należy wziąć pod uwagę cenę 1 mkw. ogłoszoną przez GUS za IV kwartał 2012 r. Jest to 3837 zł (poprzednio 3915 zł, a jeszcze wcześniej – 4103 zł).
Oznacza to, że zwrot nie może być wyższy niż 32 755 zł – dla inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę i 14 038 zł – dla remontu. Tyle podatnik może maksymalnie odzyskać.
Przypomnijmy, że z faktur na materiały budowlane wystawionych z 23-proc. stawką VAT można odzyskać 65,22 proc. kwoty podatku zawartego w cenie kupionych towarów. Jeśli nie jest to nasz pierwszy wniosek w okresie pięciu lat (liczonych od dnia złożenia pierwszego podania), od aktualnie obowiązującego maksymalnego limitu podatnik musi odliczyć już otrzymane kwoty.
Wniosek o zwrot VAT (formularz VZM-1 dostępny w urzędach skarbowych i na stronie internetowej Ministerstwa Finansów) składa się w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.